بیمارستان سیار  مجموعه بيمارستان سيار بهترين گزينه براي ارائه خدمات درماني و پزشكي در زمان وقوع بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه هستند.  اين مجموعه ها كه بسته به نوع حادثه و ويژگيهاي اقليمي ارائه شده اند، قادرند تمام نيازمنديهاي درماني و بهداشتي آسيب ديدگان را پوشش دهند.  مجتمع صنعتي بعثت با توجه به وسعت تنوع حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي در كشور و نياز اساسي به مجموعه هاي...
چهارشنبه, 27. فروردين 1393
مجتمع صنعتي بعثت از سال 1379 توليد كيسه هاي خونگيري و تجهيزات وابسته به آنرا بعنوان اولين توليد كننده در ايران و خاورميانه آغاز نمود . با توجه به اينكه اين محصول داراي يك نياز دائمي در كشور بوده و اين نياز رو به افزايش نيز مي باشد اين صنعت اشتغال زايي دائمي براي كشور را فراهم مي‌كند (حدود 100 نفر بصورت مستقيم و حدود 300 نفر بصورت غير مستقيم) و همچنين محصولات استراتژيك باعث افزايش اعتبار كشور...
چهارشنبه, 27. فروردين 1393

تولید انواع ماسكها، فیلترهای تنفسی و سیستم های فیلتراسیون

تجهیزات ایمنی

تولید انواع كیسه‌های خونگیری، مجموعه‌های سیار بیمارستانی و امدادی

تجهیزات پزشکی

خدمات فنی مهندسی و ارائه محصولات کاربردی در حوزه مدیریت بحران

خدمات مهندسی

تازه های سایت

همزمان با توليد كيسه خون در مجتمع صنعتي بعثت هيچگونه دانشي در داخل كشور وجود نداشت با توجه به تلاشهاي مستمر مهندسين و متخصصين اين صنعت دانش توليد كيسه خون بومي گرديد . در سالهاي ابتدايي تمامي مواد اوليه توليد از منابع...
اين مجتمع در راستاي افزايش كيفيت محصولات خود و همچنين پيشرو در توليدات روز كيسه هاي خونگيري همكاريهاي مشترك خود را با شركتهاي معتبر اروپايي آغاز نمود تا در عرصه توليدات خود از رقباي خارجي عقب نماند و بر اين اساس همكاري...

معرفی مجتمع صنعتی بعثت

مجتمع صنعتی بعثت یکی از پیشتازان تولید بیمارستان سیار می باشد.

مجتمع صنعتی بعثت یکی از پیشتازان تولید بیمارستان سیار می باشد.

مجتمع صنعتی بعثت یکی از پیشتازان تولید بیمارستان سیار می باشد.

مجتمع صنعتی بعثت یکی از پیشتازان تولید بیمارستان سیار می باشد.

مجتمع صنعتی بعثت یکی از پیشتازان تولید بیمارستان سیار می باشد.